Fri frakt vid beställning från 299 kr

Hanna Nordenhök undersöker skrivandet av poesi som en existentiellt omskakande händelse av läsning

I Det svarta blocket i världen – Läsningar, samtal, transkript går författaren och poeten Hanna Nordenhök i dialog med poeterna Gloria Gervitz, Ann Jäderlund och Anja Utler för att undersöka poesin och skrivandet av poesi som en existentiellt omskakande händelse av läsning.

Hanna Nordenhök (f. 1977) är författare, poet och översättare som med Det svarta blocket i världen – Läsningar, samtal, transkript avlägger doktorsexamen i Litterär gestaltning på Valand vid Göteborgs universitet.

I ett korsfält mellan feminsitisk teori, poetologi och experimentell etnografi går hon här i dialog med poeterna Gloria Gervitz, Anja Utler och Ann Jäderlund för att undersöka poesin och skrivandet av poesi som en existentiellt omskakade händelse av läsning. En avhandlingsessä för de läsare som söker en djupare inblick i samtidspoesins kritiska blickar och utgångspunkter. Om vad det är vi gör när vi skriver poesi.

 

Nordenhök svarar själv GU på några frågor om sin nya bok och forskning:

Hur skulle du beskriva din avhandling?
– Det är en avhandling med flera olika slags texter, med sinsemellan olika sätt att forska och gestalta, olika vägar för att nå kunskap. Ryggraden i avhandlingen är tre huvudkapitel där jag närläst och gått i dialog med poeterna Gloria Gervitz från Mexiko, Ann Jäderlund från Sverige och Anja Utler från Tyskland. Genom avhandlingens texter utvecklar jag en konstnärlig, explorativ och tvärvetenskaplig forskningsmetod med influenser från experimentell etnografi, feministisk kunskapsteori och post/akademiskt skrivande.

Vad är det du utforskar?
– Poesi och skrivandet av poesi som händelser av läsning och relation. Jag utgår från allt skrivande, allt språk, som kopplat till en omgivning, en historia och en subjektiv horisont. När vi skriver kan vi aldrig undkomma den yttre historiens och våra egna livserfarenheters betydelse för vad vi skriver. Samtidigt är det skönlitterära skrivandet också så mycket mer. Vi skriver inte bara utifrån vår egen levda erfarenhet. Vi skriver också fram nya erfarenheter, vi drömmer fram nya sammanhang, nya världar och nya perspektiv. Sedan utforskar jag i avhandlingen också själva samtalet, dialogen, utbytet mellan skrivande människor som ett betydelsebärande moment i ett litterärt och poetiskt görande. Skrivandet, tänker jag mig, är en kunskapsgemenskap, och när jag skriver ingår jag alltid i ett större rum av andra skrivanden som jag medvetet eller omedvetet kan gå i dialog med.

Vad syftar avhandlingens titel, ”the Black Block”, på?
– Det är ett citat från Marguerite Duras, en bild hon har för det skönlitterära skrivandet som en läsning av det okända, det främmande, det ännu obekanta. För mig är det en träffande bild för den akt av läsning och relation jag menar är grundläggande för litteratur, och då på särskilda sätt för poesin och skrivandet av poesi. När vi skriver rör vi oss mot någonting vi ännu inte vet vad det är, med ett begär efter att förstå. Vi läser det främmande, vilket inte nödvändigtvis betyder att vi gör det vetbart. Poesiskrivandet förstått som läsning är för mig just denna slags förståelseprocess som inte lägger beslag på det obekanta och främmande, utan som relaterar, och upprättar en intimitet med, det.

Hur skulle du beskriva ditt forskningsområde?
– Avhandlingen är en av få som nationellt kommit ut inom det konstnärliga forskningsfältet litterär gestaltning. Jag ser den som hemmahörande i såväl den utomakademiska litteraturen som i den konstnärliga forskningen. Genom sin tvärdisciplinära forskningsstrategi rör den sig in och ut ur genusvetenskapen, litteraturvetenskapen, och tar etnografiska forskningsmetoder i bruk liksom hämtar influenser från rent litterära praktiker. Jag har alltid upplevt det skönlitterära skrivandet, som i mitt eget fall har spänt över poesin, prosan, dramatiken och kritiken, som en i grunden läsande verksamhet, som en existentiellt omskakande språklig händelse av relation och interpretation. Jag ville fånga och undersöka den aspekten av den litterära gestaltningsprocessen genom att ge mig i kast med tre konkreta skrivpraktiker som jag håller högt, och som jag menar på olikartade och intressanta sätt realiserar sig som just läshändelser, i och genom skriften.