Fri frakt vid beställning från 299 kr

En vittnesröst åt tusentals flyktingbarn

Valeria Luilselli ger i Berätta hur det slutar – en essä genom fyrtiofrågor en vittnesröst åt tusentals ensamkommande flyktingbarn som vi i Europa sällan hör berättas om. De barn från Centralamerika som förs med flyktingsmugglare genom Mexiko för att försöka ta sig över gränsen till USA. 

Om vad de flyr ifrån, om den livsfarliga flykten, om de som försvinner, om den amerikanska migrations-politiken och det inhumana bemötandet vid gränsen.

Det senaste året har 1,7 miljoner flyktingar försökt ta sig över USA:s gräns mot Mexiko. Familjer splittras, barn sätts i häkten och många försvinner i öknen. 

Valeria Luiselli skildrar i Berätta hur det slutar – en essä genom fyrtio frågor (i översättning av Rita Kristola & Filippa Kindblom) flyktingströmmen av central-amerikanska barn vid gränsen till USA. Om vad de flyr ifrån, om den livsfarliga flykten, om de som försvinner, om den amerikanska migrationspolitiken och det inhumana bemötandet vid gränsen. 

Luiselli tar sin utgångspunkt i sitt frivilligarbete som tolk för ensamkommande flyktingbarn vid migrationsdomstolen i New York och de 40 frågor som där ställs till barnen för att avgöra deras öde. Resultatet blir en essä som är en skakande skildring av USA under Trump och en politik som pågick under Obama och har fortsatt med Biden.

Med efterord av Patricia Lorenzoni.