Fri frakt vid beställning från 299 kr

Charles Reznikoff

Reznikoff, Charles

Charles Reznikoff föddes 1894 av rysk-judiska föräldrar i Brooklyn, New York, där han också kom att leva fram till sin död 1976. Reznikoff tillhörde den objektivistiska skolan och hans inflytande på amerikansk, fransk och skandinavisk konceptuell diktning kan knappast överskattas. Han studerade juridik vilket starkt kom att prägla hans poetiska gärning och i nästan hela sitt liv arbetade han med sitt stora oavslutade diktverk Testimony där han utgår från vittnesmål i amerikanska rättsfall under perioden 1885-1915. Efter att länge ha tvekat inför ämnet ägnade han sina sista levnadsår åt förintelsen och de europeiska judarnas öde.

På Rámus är Reznikoff utgiven med Förintelsen (2013)

Böcker på förlaget